Hvem er vi

GRØNT GREP startet sin grønne gartnerservice 2003. Firmaet ble startet av en gartnerinne som er utdannet gartner ved Natur videregående skole (tidligere Vinterlandbruks-skolen).

Nå drives GRØNT GREP av Dagfinn og Line. Dagfinn er utdannet på UMB og Line er utdannet bygartner. Vi er begge engasjert i hageselskapet og trives med å spre grønn glede.

Vi håper at de vi får/har kontakt med skal få ennda større glede av det grønne utemiljøet og få se den gleden et grønt utemiljø kan gi.

Eksempel på dette er hagedammer i sammenheng med riktig beplantning, som vil føre til en tydelig økning av artsmangfoldet. Dette vil også være en positiv miljøskaping i seg selv.